Foto: Ties Cleven

Dienstbaar en altijd bezig

Er was eens een tijd dat hij graag prins wilde worden, maar het is nooit van gekomen… Nee, liever dienstbaar zijn voor anderen. Een echt verenigingsmens waar je altijd een beroep op kunt doen. Gerrit Ras (70) is al sinds 1964 actief in de Striepersgatse carnaval en altijd in de weer voor anderen. Voor al zijn verdiensten en werkzaamheden voor Striepersgat ontving hij zaterdag de Federatie-onderscheiding.

VALKENSWAARD - Het begon voor 'Rasje' vlak na de Tweede Wereldoorlog. Thuis hadden ze een Vivo-winkeltje, op de hoek Zeelberg-Zandbergstraat. Als broer Toon de boodschappen rondbracht, zat Gerrit verslagen te schrijven. Pas na zijn pensionering zou hij 'de rondbrenger' van Valkenswaard worden. "Want het is toch 'kei zund' om lang uit te slapen als ge lekker in beweging kunt zijn." Carnaval begon voor Gerrit in 1964 bij Maenen. Hij hielp mee, als losse kracht in de keuken of in de bediening. CV De Valkenvangers hadden hier hun residentie. Gerrit werd lid en meteen secretaris.

De Valkenvangers waren eigengereide lui. Ze hadden een eigen prins en een eigen carnavalskrant: 't Bleike. Daar kwam natuurlijk gedoe over en wijlen Harry Arts, correspondent bij de Kempenier Koerier, schreef over 'vreemde vogels bij de carnaval'. In 1966 werden ze zelfs geroyeerd door de toenmalige Federatie. Gerrit liet zich toen even van een andere kant zien en sprak Harry Arts hier stevig op aan. Tegelijkertijd heeft Gerrit een écht verenigingshart en schreef een jaar later een verzoenende brief naar secretaris Jan van Keulen van de Federatie. In Café Boulevard van Kees Zwarthoed werd men het eens. Resultaat: Striepersgat een prins en De Valkenvangers een hertog. In 1967 was Gerrit ook mede-initiatiefnemer van het dansmarietjestoernooi. In 1997 nam de Stichting Carnavalsviering Striepersgat het over en ontstond het Open Podium voor de jeugd.

De laatste jaren is Gerrit lid van de commissie Raad van Elf. Als bierdrager voorziet hij de Prins en zijn gevolg geregeld van een drankje.

Meer berichten