Gemeente Valkenswaard heeft voldoende armslag en staat er financieel goed voor.
Gemeente Valkenswaard heeft voldoende armslag en staat er financieel goed voor. Pixabay

Ruimte voor de toekomst met nieuwe begroting

Algemeen 147 keer gelezen

VALKENSWAARD - Het college van burgemeester en wethouders presenteerd eop dinsdag 27 september, de begroting voor 2023-2026.

Met deze begroting houdt de gemeente de stijging van vaste lasten voor inwoners beperkt. Ook is er ruimte gereserveerd voor de plannen en ambities van het nieuwe gemeentebestuur. Ondanks de stijgende kosten heeft de gemeente een positief saldo op de begroting.

Vaste lasten 

Elke inwoner van Valkenswaard merkt op dit moment dat het leven duurder wordt door de torenhoge energieprijzen en inflatie. Ook onze gemeente wordt geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Denk daarbij aan kosten voor energie, wegenwerken, onderhoud en vele andere kosten. In relatie tot de voorliggende begroting heeft het gemeentebestuur er echter voor gekozen om de kostenstijging van de vaste lasten voor de inwoners zoveel als mogelijk te beperken. Ondanks de hoge kosten beperkt de stijging zich tot een bedrag van 18 euro voor een gemiddeld huishouden per jaar. 

Financieel solide

Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting een sluitende begroting te presenteren. Dat betekent dat de gemeente geen verlies mag maken op de begroting. Met de begroting 2023 voldoet de gemeente Valkenswaard ruimschoots aan deze vereiste. Er is voldoende armslag en de gemeente staat er financieel goed voor. De afgelopen jaren is er om verschillende redenen gebruik gemaakt van de algemene reserve. Bijvoorbeeld om de tekorten op jeugdzorg op te vangen en meer hulp te kunnen bieden. Op basis van de informatie waarover ze nu beschikken, ziet het college voldoende ruimte om de reserves van de gemeente de komende vier jaar weer aan te vullen.

Wethouder Theo Geldens van financiën: “Met de goede uitgangspositie die onze begroting de komende jaren laat zien, is er ruimte om veel mooie en belangrijke plannen voor onze inwoners en ons dorp uit te werken en uit te voeren. We zijn ook blij dat de begroting ons de ruimte biedt om de inwoners van Valkenswaard te beschermen tegen een grote stijging van hun vaste lasten.” 
Voorzichtigheid is echter geboden, de huidige economische omstandigheden bieden weinig houvast en zekerheid voor de toekomst.

Nieuw beleid

Binnen de begroting is, in opdracht van de raad, een bedrag van 870.000 euro gereserveerd voor de plannen en ambities van de nieuwe raad en college. Bijvoorbeeld voor het stimuleren van woningbouw, vergroening, leefbaarheid, participatie, sport en cultuur. Op dit moment werkt het college hard aan een concreet programma voor de periode 2023-2026.

Openbare behandeling 

De gemeenteraad buigt zich op woensdag 19 oktober om 19.30 uur in commissieverband over deze begroting en op donderdag 3 november, vanaf 12.30 uur, neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de begroting. Beide vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. 

Inspreken

Tijdens de commissievergadering op 19 oktober kunnen inwoners hun mening geven over de begroting. Hiervoor krijgen zij maximaal vijf minuten. Spreektijd aanvragen kan bij de griffie. Tot uiterlijk 12.00 ‘s middags op 19 oktober kunt u zich aanmelden. Dit kan via telefoonnummer 040 2083407.

De stukken van de begroting vindt u op de website. Kies op de pagina voor de datum 19-10-2022:

www.valkenswaard.nl/commissievergadering

Uit de krant

Uit de krant