Pastoor Felie Spooren met kapelaan Ramesh. Beiden hebben Valkenswaard per 1 oktober verlaten. (Foto: Jurgen van Hoof)
Pastoor Felie Spooren met kapelaan Ramesh. Beiden hebben Valkenswaard per 1 oktober verlaten. (Foto: Jurgen van Hoof) Jurgen van Hoof

Penning van Verdiensten bij afscheid

Algemeen 205 keer gelezen

VALKENSWAARD - Een pastoor is binnen de katholieke kerk de priester die door de bisschop benoemd wordt als verantwoordelijke van een parochie. Ruim tien jaar geleden kwam pastoor Felie Spooren dan ook van Geldrop naar Valkenswaard in de parochie van de Heilige Willibrord.  

Door Ton van Helvoort

Met veel enthousiasme pakte hij zijn werk op dat echt niet beperkt bleef tot de diensten in de Nicolaaskerk. Wat er ook te doen was, hij was er altijd en overal. Natuurlijk kwam hij in een mooie parochie om in te werken. Dat deed hij mede dankzij veel steun van een groot aantal vrijwilligers en het goede werk van pater Ramesh en pater John in Valkenswaard en van diaken Bas Leijtens in Waalre. 

Even zag het er nog somber uit. Pastoor Spooren werd immers opgenomen in het ziekenhuis. Later zei hij hierover: “Ik heb de moed nooit verloren. Ik wist immers dat ik heel goede vervangers had die het werk in de parochie goed zouden blijven doen.”

Na tien jaar te zijn verbonden met de Willibrordparochie, besloot het Bisdom Den Bosch hem te benoemen tot Pastoor-Deken in de parochie Sint-Odulphus van Brabant in Oirschot. Pastoor Felie Spooren: “Ik had mijn werk in Valkenswaard natuurlijk graag verder door kunnen doen maar iedere kloosterling weet dat er vroeg of laat een mogelijkheid is dat je door de bisschop wordt overgeplaatst. Zoals eerder gezegd zal de Willibrordparochie door mijn vertrek beslist niet instorten. Natuurlijk gaan mensen zich aan elkaar hechten en maken verdere plannen voor de toekomst. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat de nieuwe pastoor van der Sluis de parochie prima zal besturen.”

Bij een afscheid na tien jaar, ontkom je er niet aan nog even terug te kijken. “Wellicht niet altijd verstandig maar neem maar van mij aan”, zegt Spooren, “dat niemand zo’n jaarlijkse aankomst van de bedevaartgangers uit Handel zal vergeten. Ook heb ik fijne herinneringen aan de Carnavalsmis. En zo zijn er nog tal van voorvallen die diep in mijn geheugen gegrift staan.”

Pater Ramesh

Ook pater Ramesh Chinta, verlaat de Willibrordparochie in Valkenswaard. Hij is benoemd tot kapelaan van de parochie Sint Christoffel in Dreumel. Pater Ramesh Chinta werd geboren in het zuiden van India in de provincie Telangana. Hij was vijf jaar in Valkenswaard en spreekt inmiddels redelijk goed Nederlands. “Het begin was wel moeilijk door een heel andere cultuur en taal.”

Penning van Verdiensten

Intussen heeft Felie Spooren op zondag 2 oktober de Penning van Verdiensten ontvangen die hem door burgemeester Ederveen werd uitgereikt. Burgemeester Ederveen wees erop dat pastoor Spooren niet alleen voor zijn parochianen een belangrijke rol heeft gespeeld maar ook voor veel andere inwoners. Zo heeft hij een groot aantal jaren op een heel bijzondere manier invulling gegeven aan de traditionele Striepergatse carnavalsmis. “Met het vertrek van pastoor Spooren verliest de gemeente een voor velen zeer geliefde en gerespecteerd persoon.”
De afstand Valkenswaard-Oirschot is goed te overbruggen. We zullen hem dan ook ongetwijfeld nog wel eens een keertje signaleren.

Uit de krant