Vlnr: wethouder Mieke Theus, Jacq de Clerck, Edward de Gier, Yesim Celimli, Andrea Prinsen, Karin Adams, Gijs Ruijgers en Kristian van Gansewinkel. (Foto: Igor Vermeer).
Vlnr: wethouder Mieke Theus, Jacq de Clerck, Edward de Gier, Yesim Celimli, Andrea Prinsen, Karin Adams, Gijs Ruijgers en Kristian van Gansewinkel. (Foto: Igor Vermeer).

Intensiever samenwerken voor de jeugd

Algemeen 139 keer gelezen

VALKENSWAARD - De gemeente Valkenswaard en scholengemeenschap Were Di gaan intensiever samenwerken op het vlak van onderwijs, jeugdhulp en veiligheid. Meer inzet op preventie en betere samenwerking is de kern van de nieuwe afspraken. Op 14 september gaven Mieke Theus, wethouder onderwijs, en Edward de Gier, rector van het Were Di, het startsein voor de nieuwe samenwerking, die ertoe moet leiden dat leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien.

Were Di en de gemeente Valkenswaard hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de kansen, gezondheid en veiligheid van de jeugd. Er werd dan ook al langer op verschillende onderwerpen samengewerkt. Denk aan overleg over verzuim, zorgen bij kinderen over de thuissituatie of in het geval van incidenten. 

Verbetering

Maar in de loop van vorig jaar concludeerden beide partijen dat de samenwerking voor verbetering vatbaar was. Na een gezamenlijke verkenning hebben Were Di en de gemeente elkaar gevonden in de ambitie om preventiever te willen werken en een nauwere samenwerking te organiseren tussen docenten, het ondersteuningsteam van Were Di, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en andere partners.

Vroegsignalering

Een belangrijk nieuw onderdeel is dat een medewerker van het CJG een vast aantal uur per week aanwezig is op school. Vragen en zorgen van school over leerlingen kunnen hierdoor eerder en op een laagdrempelige manier worden besproken. En ook in het geval van signalen op het niveau van klassen, leerjaren of groepen leerlingen kunnen Were Di, het CJG en gemeente nu nauwer samen optrekken.

Op het vlak van preventie willen Were Di en de gemeente samen goed kijken naar de behoeften en trends onder leerlingen, om vervolgens een gericht en onderbouwd aanbod neer te zetten dat aansluit bij wat school doet en biedt. Op het vlak van zorg en veiligheid wordt middels een gezamenlijk project gewerkt aan een heldere werkwijze in het geval van zorgen of incidenten, waarbij tijdig de juiste informatie kan worden gedeeld, met respect voor privacy. Het gehele plan wordt begeleid door een gezamenlijke werkgroep van gemeente en Were Di, die de voortgang volgt, en voorstellen doet voor verbetering. De bedoeling is dat de samenwerking wordt uitgebreid met andere partners, zoals GGD en jongerenwerk.

Uit de krant

Uit de krant