De kop van het Het Kempenland, Jaargang 1, 1903 nr. 20. (collectie Chr. van den Besselaar)
De kop van het Het Kempenland, Jaargang 1, 1903 nr. 20. (collectie Chr. van den Besselaar) Paul Slot

Weerderheem - Het Kempenland, de eerste krant van Valkenswaard

Algemeen 152 keer gelezen

Op 24 oktober 1903 vestigt zich in Valkenswaard: Johannes Mathijs (Mathieu) Berkers, 24 jaar oud, afkomstig uit Asten, drukker van beroep. Zijn oudere broer Adrianus Maria (Janus) heeft een Hinderwetvergunning aangevraagd voor een ‘stoom-, boek-, courant- en handelsdrukkerij waarbij als beweegkracht wordt aangewend een petroleummotor van twee paardenkracht.’

De drukkerij van de gebroeders Berkers is gevestigd aan de Kromstraat, in het deel dat tegenwoordig Luikerweg heet, ongeveer waar nu de Dommelseweg begint. Het pand is eigendom van de aanstaande schoonfamilie van Mathijs, de familie De Louw. Mathieu moet de drukkerij in Valkenswaard gaan leiden want broer Janus heeft ook al een drukkerij in Asten.

Als Mathieu twee jaar later trouwt met Johanna Lucia de Louw (1881-1929), wordt in de huwelijksacte als zijn beroep uitgever vermeld. Mathieu Berkers geeft dan in Valkenswaard het blad Het Kempenland uit, een blad dat twee keer per week verschijnt. Het enig bewaard gebleven exemplaar is helaas verloren gegaan, maar daarop stond dat de gebroeders Berkers de uitgevers waren. Uit een briefhoofd van de Valkenswaardse drukkerij uit 1906 blijkt ook dat de drukkerij in de beginjaren een gezamenlijke onderneming is geweest. Waarschijnlijk fungeert vooral broer Janus als uitgever, hij is immers in Asten de uitgever van diverse bladen. Het Kempenland heeft vermoedelijk slechts korte tijd bestaan .

Brand

Als het pand aan de Kromstraat in 1905 in handen komt van zwager en sigarenfabrikant Johannes Wilhelmus de Louw (1874-1940) verhuist Berkers met zijn bedrijf naar de Fabriekstraat (de huidige Karel Mollenstraat), naar een huis naast bakker Panken. Op 28 september 1908 breekt in de bakkerij brand uit, die snel overslaat naar de drukkerij. De hele inboedel gaat verloren, evenals de machines. Gelukkig kan het echtpaar Berkers-de Louw met zijn twee kleine kinderen zich bijtijds redden. Het gezin verhuist dan naar de Stationstraat, waar een kruidenierswinkel geopend wordt.

De drukkerij vindt onderdak in de achterzaal van het café aan de Eindhovenscheweg 2, van de timmerman-caféhouder J.F. van Dooren. Het bedrijf heeft zich kennelijk weer snel hersteld van de brandschade want in 1909 vraagt drukkerij Berkers in de krant een letterzetter. In 1912 volgt opnieuw een verhuizing, dit keer naar de Markt (Marktplein 14), waar Mathieu een café begint, Café Central. In de achterzaal komt de drukkerij. Maar ook daar blijft het bedrijf niet lang. in 1923 verhuizen café en drukkerij naar Luikerweg 13. Het café krijgt de naam Café Neuf.

Dat adres wordt ook vermeld door de krant De Zuid-Willemsvaart nadat Mathieu Berkers in 1924 is overleden. De handelsnaam voor de drukkerij wordt dan ‘Weduwe J.M. Berkers’. Als in 1929 ook de weduwe J.L. Berkers-de Louw sterft, wordt de drukkerij opgeheven. Het café blijft nog enkele jaren bestaan en wordt gedreven door de kinderen Berkers tot in 1934. In 1933 krijgt Het Kempenland een opvolger in de Kempener Koerier.

Christ van den Besselaar

Heemkundekring Weerderheem, Oranje Nassaustraat 8F, 5554 AG Valkenswaard

Uit de krant

Uit de krant