Platform A2 wil mensen meer op de fiets hebben, niet alleen in de vrije tijd maar ook in het woon-werkverkeer.
Platform A2 wil mensen meer op de fiets hebben, niet alleen in de vrije tijd maar ook in het woon-werkverkeer.

Platform A2 roept op: meer op de fiets

Algemeen 157 keer gelezen

REGIO - Het Platform A2 en de daarin deelnemende gemeenten werken momenteel plannen uit voor de verbetering van de fietsstructuur in het gebied, globaal gelegen tussen Weert en Eindhoven. 

Hierin is opgenomen een toekomstige ‘doorfietsroute’ tussen Weert en Eindhoven en de verbindende fietspaden die deze snelle fietsroute verbindt met de woonkernen en de bedrijventerreinen. Bedoeling is zo veel mogelijk reizigers in hun woon-werkverkeer, een alternatief voor de auto te bieden.

Op 12 juli organiseerde het Platform A2 in samenwerking met ingenieursbureau Sweco, een informatieavond. Er werd de inbreng gevraagd van de betrokken vakorganisaties met betrekking tot verkeer en fiets én de wijk- en dorpsraden in het gebied. Dat leverde veel bruikbare informatie op. Platform A2 vindt het nuttig ook verdere ideeën en voorstellen te ontvangen met betrekking tot de fietsverbindingen in het gebied tussen Weert en Eindhoven.

U bent als geïnteresseerd fietser of betrokkene bij scholen, bedrijven- of maatschappelijke organisaties, welkom uw tips en ideeën in te sturen. Mail deze, voor 1 augustus naar de projectleider:
j.vanasten@cranendonck.nl

Uit de krant

Uit de krant