Burgemeester Ederveen reikte de certificaten aan de elf SchuldHulpMaatjes. (Foto: Jurgen van Hoof)
Burgemeester Ederveen reikte de certificaten aan de elf SchuldHulpMaatjes. (Foto: Jurgen van Hoof)

Elf SchuldHulpMaatjes halen certificaat

Algemeen 316 keer gelezen

VALKENSWAARD - De eerste elf vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Valkenswaard hebben onlangs na een uitgebreide training hun certificaat ontvangen. De SchuldHulpMaatjes kunnen nu worden ingezet om inwoners te helpen die in financiële problemen zitten of dreigen te komen.

Door Roy de Leijer

Burgemeester Anton Ederveen reikte de certificaten uit op woensdag 13 juli tijdens een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk aan de Julianastraat in Valkenswaard. De eerste hulpvragen worden inmiddels opgepakt door de gecertificeerde vrijwilligers.

SchuldHulpMaatjes

De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje was in 2021 actief in 144 gemeenten. SchuldHulpMaatjes helpen mensen met (beginnende) schulden. Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning. Het initiatief ligt meestal bij plaatselijke kerken. Vorig jaar haakte ook Valkenswaard aan bij SchuldHulpMaatje. Stichting Maatjes voor Valkenswaard coördineert het project lokaal en begeleidt de vrijwilligers die er werkzaam zijn. “In veel plaatsen is de inzet van SchuldHulpMaatjes een succes. Zo telt Den Haag zo’n vierhonderd maatjes. Hier in Brabant zijn ze nog een beetje ondervertegenwoordigd”, vertelt Mariëlla Smulders. Zij is een van de coördinatoren van de Stichting Maatjes voor Valkenswaard.

Driedaagse training

Met onder andere informatiebijeenkomsten is er gezocht naar hulpvragen en ‘maatjes’. Alle vrijwilligers hebben een driedaagse training gevolgd. Ze hebben onder meer geleerd om een vertrouwensband met de hulpvragers op te bouwen. Smulders: “Mensen met geldzorgen hebben vaak stress. Daardoor lukt het ze vaak niet meer om de juiste stappen te zeten. Het is belangrijk om de stress, maar ook schaamte weg te nemen. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat mensen hun financiën weer op een rijtje krijgen”, vertelt Smulders. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hulpvragers zonder schulden verder kunnen.

Samenwerking

Stichting Maatjes voor Valkenswaard werkt samen met verschillende lokale organisaties. Smulders: “Onder meer de gemeente wijst mensen op de mogelijkheid om met ons in contact te komen. Bijvoorbeeld door ze een folder of informatiepakket mee te geven. Wij zijn hierover ook in overleg met organisaties als Woningbelang en Stichting Leergeld.”
Nadat een coördinator een intakegesprek met een hulpvrager heeft gehouden, wordt gezocht naar een match met een SchuldHulpMaatje. Smulders: “Het is belangrijk dat het goed klikt. De aanpak is soms ook heel verschillend. Sommige mensen hebben alleen een duwtje in de rug nodig, terwijl bij anderen de hele boekhouding moet worden doorgeworsteld.”

Risico betalingsachterstand

Uit cijfers van SchuldHulpmaatje Nederland blijkt dat er in 2020 bij ruim 2000 huishoudens sprake was van een verhoogd profiel en extra risico op betalingsachterstanden. Dit is 16% van het aantal Valkenswaardse huishoudens. Smulders verwacht dat het aantal hulpvragen de komende tijd alleen maar toeneemt door de alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud “Iedereen kan in de schulden raken, door een scheiding, overlijden of ontslag. Het liefst komen we in een vroeg stadium in actie, maar mensen kunnen ook al diep in de schulden zitten. Dan verwijzen wij ze door naar de professionele schuldhulpverlening, maar we blijven ze wel begeleiden. Ook bieden we ze een luisterend oor. Het is belangrijk dat hulpvragers hun verhaal kwijt kunnen.” 

www.schuldhulpmaatjes.nl/valkenswaard

Uit de krant