Maria van Engelen (r) met haar opvolger Daan van der Vleuten (Foto: Connie Sinteur).
Maria van Engelen (r) met haar opvolger Daan van der Vleuten (Foto: Connie Sinteur).

Maria draagt de fakkel over

Algemeen 421 keer gelezen

WAALRE - Wanneer je over algemeen welzijn praat, vooral van kwetsbare ouderen, dan heb je het al snel over Maria van Engelen. In de 45 jaar dat Van Engelen werkzaam is in het welzijnswerk, heeft ze een groot netwerk opgebouwd in deze sector. Iedere discipline in 1e of 2e lijn van de zorg, weet haar te vinden en zij op haar beurt weet waar je voor de juiste hulp en zorg moet zijn. Voor veel ouderen en mantelzorgers is Van Engelen een lichtpuntje geweest, soms meer dan dat. Nu draagt zij de fakkel over aan Daan van de Vleuten, hem wacht een mooie taak in ons dorp.

Door Wilma Stofmeel

Maria van Engelen begon met jeugd- en jongerenwerk in het Klooster, daarna was ze werkzaam in de Thuiszorg, om later weer over te stappen naar de welzijnssector. Haar speerpunt werd kijken naar participatie bij zelfredzaamheid. Zo is zij de drijvende kracht achter het Steunpunt Mantelzorg. Kwetsbare ouderen worden vaak verzorgd door de naaste partner of naaste familie. Daarbij realiseren ze zich niet altijd dat ze mantelzorger zijn en dat ze daarin steun kunnen krijgen. In het verlengde daarvan organiseerde ze huisbezoeken (seniorenvoorlichting) waarbij de senioren vroegtijdig worden ingelicht over de mogelijkheden die er zijn en waar ze kunnen aankloppen voor ondersteuning, want soms kan dat erg ingewikkeld zijn.

Goed voor Mekaar Waalre

De afgelopen jaren heeft Van Engelen zich ingezet voor verschillende diensten van Goed voor Mekaar Waalre. Zo introduceerde ze met het Maatjesproject de mogelijkheid om een maatje aan een eenzame oudere te koppelen, om daar eens een praatje te maken, of een spelletje mee te doen. Of om de mantelzorger even lucht te geven, dat hij of zij even uit kon gaan. Daarnaast organiseerde ze ook de ouderensociëteit Neffe de Kerk in Waalre-dorp en introduceerde het afgelopen najaar de Eerste Hulp Bij Dementie-koffer. Deze is speciaal ontwikkeld voor mantelzorgers en mensen die te maken hebben met dementie. In de koffer zitten boeken, brochures, folders, dvd’s en kinderboeken over dementie. Terugkijkend op al die jaren kan Van Engelen zeggen dat er in de zorg duidelijk een en ander is veranderd. Van Engelen: “De kijk op participatie is veranderd. Vroeger was het een echte zorgmaatschappij, in de bejaardentehuizen werden mensen volledig verzorgd en werd alles voor ze geregeld. Nu is zorg meer gericht op zelfredzaamheid, het betuttelen is overboord gegooid en er wordt gekeken naar het individu, daarbij is er meer maatwerk. Ik ben heel blij dat mijn grote wens ‘Een informatietas’ nog net op tijd is verwezenlijkt. In die tas wordt uitgelegd voor wie Steunpunt Mantelzorg is bedoelt en of er kosten aan verbonden zijn. De tas is heel goed ontvangen.”

Opvolger Daan

Een mens als Maria van Engelen is onvervangbaar, maar ook zij wil graag met pensioen. Ze is dan ook heel blij met de komst van Daan van der Vleuten. Hij werkt onder andere in de gemeente Oirschot voor LEV groep bij Wijzer, een soortgelijke organisatie als Goed voor Mekaar. Daar werkt hij onder andere als coördinator voor het vrijwilligerssteunpunt. Van der Vleuten: “Ik heb een vrij breed terrein. De kijk op participatie is veranderd. Vroeger was het een echte zorgmaatschappij, in de bejaardentehuizen werden mensen volledig verzorgd en werd alles voor ze geregeld. Toevallig trad de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) voor verenigingen in juli in 2021 in werking. Daar ben ik me in gaan verdiepen. Als je een grote stichting bent, kun je daar vragen over hebben. Ik help de stichting vooruit zodat zij daarna weer zelfstandig verder kan. “Verder ben ik contactpersoon voor statushouders die wonen in het AZC in Oirschot, die ik help bij het vinden van vrijwilligerswerk. Onlangs werd een groep vluchtelingen vanuit ACZ Overloon overgeplaatst naar Oirschot en zij hadden geen fiets. Toen heb ik, met succes, een actie opgezet om fietsen in te zamelen. Bij WIJzer gaat mijn hulp ook naar mensen met vragen als ‘ik werk al 15 jaar voor dezelfde baas, maar ik wil iets anders.”

Vernieuwende blik

Daan van der Vleuten heeft een vernieuwende blik en kijkt er naar uit om kennis te maken met de vrijwilligers, de gemeente en de inwoners van Waalre. Van der Vleuten: “Het is heel fijn dat Maria de tijd heeft om mij in te werken, zij heeft een groot netwerk, daar zal ik graag gebruik van maken, maar ik wil ook zelf een netwerk opbouwen. Ik ga de verschillende diensten overnemen en heb ideeën onder andere voor het Maatjes project. Zo wil ik gebruik maken van de deskundigheid van de maatjes. Als iemand hulp kan gebruiken bij het leren plannen, dan koppel je diegene aan een maatje die daar veel ervaring mee heeft. Zo zet je mensen in op expertise. En daar kun je ook jongeren goed mee bereiken. In Oirschot heb ik daar ervaring mee en dat werkt goed. Vanuit LEVgroep word ik aangehaakt bij het vrijwilligerspunt van Geldrop - Mierlo, we kunnen veel van elkaar leren. We willen ook meer verbinding maken met jongeren, niet in hokjes werken, maar samenwerken. Ik wil de mensen graag uitnodigen om contact te leggen en om ze op het spoor te zetten van hun zorgvraag. Dat loopt via Goed voor Mekaar, we houden het graag laagdrempelig en met korte lijntjes. We zijn overigens nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers.”

Grote dankbaarheid

Voor Maria van Engelen zit het er op. Ze kijkt in grote dankbaarheid terug op de goede samenwerking met de verschillende disciplines. Van Engelen: “Al die jaren heb ik heel fijn kunnen samenwerken, met dokters, therapeuten, praktijk ondersteuners, thuiszorg, verpleegsters en de vrijwilligers van Goed voor Mekaar en alle anderen uit het net werk. Daar bedank ik ze van harte voor. Ik hoop dat Daan ook op dezelfde ondersteuning kan rekenen.”

Contact

Wilt u met Daan van der Vleuten een afspraak maken, dat kan via Goed voor Mekaar Waalre in Het Huis van Waalre. Of wilt u zich aanmelden bij Goed voor Mekaar Waalre, ga dan naar de website www.goedvoormekaarwaalre.nl. Mailen kan ook: info@goedvoormekaarwaalre.nl. Telefonisch zijn ze bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:30 uur t/m 12:00 uur via tel.nr.: 06-25762322.

Uit de krant