Het bevrijdingsmonument herinnert aan Operatie Market Garden. (Foto: Jurgen van Hoof)
Het bevrijdingsmonument herinnert aan Operatie Market Garden. (Foto: Jurgen van Hoof) Jurgen van Hoof

4 mei: ‘Ik ben vanavond twee minuten stil’

Algemeen 35 keer gelezen

VALKENSWAARD - Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn zo’n bekende begrippen, dat men bijna zou vergeten waar 4 en 5 mei over gaan. Op 4 mei 1945 om 18.30 uur werd op de Lünerburger Heide in Duitsland de onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse troepen in Nederland, Noord-West Duitsland, Helgoland en Denemarken getekend. Sinds 1947 herdenkt Nederland op 4 mei zijn oorlogsslachtoffers. In vrijwel alle gemeenten zijn dan herdenkingen bij een plaatselijk oorlogsmonument of op een militaire begraafplaats. Zo ook in Valkenswaard.

door Ton van Helvoort

In heel Nederland neemt iedereen tussen 20.00 en 20.02 uur twee minuten stilte in acht. Alhoewel de Duitsers op 4 mei capituleerden, trad het document van overgave de volgende dag op 5 mei om 8.00 uur in werking. Sinds 1990 is die 5 mei in ons land dan ook een nationale feestdag.

Stille tocht

Ook in Valkenswaard vindt vandaag de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Die wordt evenals in andere jaren gehouden op de Britse begraafplaats aan de Luikerweg. Het programma begint om 18.35 uur met een stille tocht vanaf Suykerbuyk. Men kan natuurlijk ook op eigen gelegenheid de begraafplaats bezoeken.

Na afloop is er eveneens een herdenking bij het Verzetstrijdersplein die om 19.50 uur begint met een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk op de Markt. De dodenherdenkingen zijn in Valkenswaard ontzettend belangrijk, juist omdat rondom de plaats waar het Britse militaire kerkhof ligt er in september 1944 hevig is gevochten tussen de Duitse troepen en onze bevrijders, overwegend Engelsen soldaten.

Market Garden

Nu, na 78 jaar komen er nog steeds families uit Engeland om de graven van de gesneuvelde familieleden te bezoeken. Dat ziet men niet alleen bij de dodenherdenking maar eveneens in september bij de viering van bevrijdingsdag. Immers op 17 september 1944 begon bij de brug in Lommel de operatie Market Garden. De opzet was dat vanuit België de grondtroepen van de geallieerden zouden oprukken met als doel Arnhem. Achter een gordijn van granaten vertrokken de eerste tanks 

van de Irish Guards richting Valkenswaard. Het is inmiddels voldoende bekend dat de tanks al vrij snel in een hinderlaag reden. Door eerst een groot deel van de tanks voorbij te laten gaan en pas daarna het vuur te openen werden er binnen twee minuten al negen tanks door de Duitsers uitgeschakeld.

Jonge soldaten

Als men dan ook op 4 mei de Britse begraafplaats aan de Luikerweg bezoekt, kan men zien dat daar vaak nog heel jonge soldaten begraven liggen. Leeftijden van 18 en 19 jaar komen dan ook veel voor. Jonge mannen die hun leven opofferden voor onze vrijheid. Men kan dan ook niet dankbaar genoeg zijn en het minste dat we zouden kunnen doen, is vandaag een bezoek aan hun graf brengen.

We hebben echt ontzettend veel aan hen te danken en moeten ons realiseren dat we zonder hun inzet nu wellicht in een heel andere situatie zouden moeten leven. Toon onze dankbaarheid door vanavond massaal bij de dodenherdenking op de Luikerweg aanwezig te zijn. Laat iedereen dan om 20.00 uur doen waarmee dit verhaal begonnen is: ‘Ik ben vanavond twee minuten stil!’

Uit de krant