Margriet Akkermans en Ton van Loon van de stichting bij het bankje in De Rijt. (Foto: Jurgen van Hoof)
Margriet Akkermans en Ton van Loon van de stichting bij het bankje in De Rijt. (Foto: Jurgen van Hoof) Jurgen van Hoof

Herinnering aan het Wit-Gele Kruis

Algemeen 132 keer gelezen

VALKENSWAARD – Het Wit-Gele Kruis speelde in het verleden een belangrijke rol binnen de gemeente Valkenswaard. Dat belang is nu onderstreept met de plaatsing van enkele zitbankjes ter herinnering.

door Ton van Helvoort

Vrijwel iedereen kent ongetwijfeld nog het Wit-Gele Kruis. Het was een kruisvereniging op het gebied van zieken en gezondheidszorg. Het wit en geel zijn een verwijzing naar de pauselijke kleuren zoals die ook in de vlag van Vaticaanstad voorkomen. Rond 1920 bestond het Wit-Gele Kruis ook al in Valkenswaard. Tot aan die tijd was in katholieke gewesten de zorg grotendeels in handen van congregaties. Binnen het Wit-Gele Kruis speelden naast leken dan ook religieuzen een belangrijke rol en dan met name de congregatiezusters. 

Vanaf 1930 vond professionalisering plaats toen de eerste Nederlandse verpleegstersopleiding tot stand kwam. Valkenswaard had op drie locaties een ruimte waar de verpleegsters te vinden waren: in Valkenswaard was dat in De Rijt, in Dommelen in het Cuneradal en in de Dorpsstraat in Borkel en Schaft. Heel veel gezinnen in de gemeente Valkenswaard hebben op het gebied van gezondheidszorg een beroep kunnen doen op het Wit-Gele Kruis. Men klopte nooit tevergeefs aan en de zorg was altijd uitstekend.

Nieuwe instellingen

Door verdere ontwikkelingen op medisch gebied ontstonden er nieuwe zorginstellingen. Dat was ook nodig want het aantal inwoners bleef stijgen, daarom werd in 1999 een nieuwe organisatie in Valkenswaard opgericht onder de naam Zuidzorg. Ook deze Zuidzorg staat altijd klaar als men ziek is of herstellen moet na een behandeling in het ziekenhuis. Zo kunnen ze op een gepaste wijze ondersteuning bieden, men heeft vanaf de oprichting in 1999 al heel veel mensen gelukkig gemaakt met hun hulp. De Zuidzorg is intussen niet meer weg te denken, en ook omdat mensen steeds ouder worden stijgt de vraag naar de Zuidzorg nog steeds. Valkenswaard kan dan ook trots zijn op zo’n organisatie.

Intussen hadden enkele oud-medewerkers van het Wit-Gele Kruis een nieuwe stichting opgericht onder de naam: Stichting Bevordering Gezondheid Valkenswaard. Van het beperkte geld dat nog over was na het opheffen van het Wit-Gele Kruis werden onder meer reanimatiecursussen gegeven. Een van de medewerkers van de genoemde stichting is Margriet Akkermans. “Omdat de gemeente Valkenswaard echt ontzettend veel aan het Wit-Gele Kruis te danken heeft”, zegt Margriet, “hebben wij onlangs drie zitbankjes geplaatst met het opschrift: Deze zitbank wordt u aangeboden door het Wit-Gele Kruis 1921-1999.”

Op elke locatie waar in het verleden het kantoor stond, staat nu zo’n bankje. Dat is dus in Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard. “Overigens helpen wij van het beetje geld dat nog over is onder meer ook de scootmobielclub. Wij zijn van mening dat het Wit-Gele Kruis in al die jaren zoveel voor Valkenswaard heeft gedaan dat we nu ook wel iets terug mogen doen. Wij hopen dan ook dat veel inwoners van onze gemeente zo af en toe op zo’n bankje gaan zitten en dan zullen zeggen of denken: Ja, het Wit-Gele Kruis, dat is al lang geleden maar het was een geweldige organisatie.”

Uit de krant