Het project moet het leefgebied van bijvoorbeeld de vleermuis verbeteren. (Archieffoto: Jos Marcelissen/Natuurmonumenten)
Het project moet het leefgebied van bijvoorbeeld de vleermuis verbeteren. (Archieffoto: Jos Marcelissen/Natuurmonumenten)

‘Meer biodiversiteit op erven’

Algemeen 31 keer gelezen

VALKENSWAARD - Met het project Erven Plus 3.0 wil de gemeente Valkenswaard de biodiversiteit op erven verbeteren. Inwoners woonachtig op een erf in het buitengebied kunnen zich aanmelden voor deelname.

Erven Plus zet zich provinciaal in voor het vergroten van de biodiversiteit. Het project is een initiatief van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en lokale natuurverenigingen. Met als doel: verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals de zwaluw, mus, uil en de vleermuis. Eerder werden al twee rondes van Erven Plus uitgezet, waarbij op ruim 1.100 erven speciale scans werden uitgevoerd. Ook zijn er toen al bijna 180.000 stuks bosplantsoen, fruitbomen en andere solitaire bomen aangeplant. Daarnaast werden meer dan 8.000 nestkasten, muizenruiters en steenuil-vriendelijke drinkbakken geplaatst.

Problematisch

De inzet van toen wordt nu opgevolgd met een derde fase, waaraan 25 gemeenten waaronder Valkenswaard deelnemen. De uitvoering wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie, de Nationale Postcodeloterij en de gemeenten. ‘Veel soorten zijn afhankelijk van erven en het aangrenzende boerenland. Doordat boerenerven de afgelopen tientallen jaren steeds ‘netter’ zijn geworden en meer zijn verhard voor machines en gebouwen, of gewoon voor het gemak van weinig onderhoud, zijn deze plekken nu minder geschikt voor dieren zoals vogels. Dat is jammer en problematisch, want zo gaan veel erfbewonende soorten al jaren achteruit in aantallen’, zo verklaart de gemeente Valkenswaard haar deelname.

Inwoners woonachtig op een erf in het buitengebied kunnen zich vanaf nu aanmelden voor Erven Plus. Inwoners die in aanmerking komen, krijgen eerst een ‘erfscan’. ‘Een opgeleide erfscanner komt dan uw erf onder de loep nemen om te bepalen welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, graanveldjes, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen.’ Aan de hand van de erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met inrichtingsschets gemaakt. Als de eigenaar daarmee akkoord gaat, zullen de gekozen maatregelen worden geleverd. Aanmelden kan via www.brabantslandschap.nl/ervenplus

Uit de krant