In het Elcomapark aan de Waalreseweg heeft Woningbelang onlangs een aantal nieuwe woningen voor starters verhuurd.  Directeur Rob Möhlmann staat dan ook trots vóór deze woningen die voor veel starters een prima huisvesting zijn. Foto: Jurgen van Hoof
In het Elcomapark aan de Waalreseweg heeft Woningbelang onlangs een aantal nieuwe woningen voor starters verhuurd. Directeur Rob Möhlmann staat dan ook trots vóór deze woningen die voor veel starters een prima huisvesting zijn. Foto: Jurgen van Hoof (Foto: Jurgen van Hoof)

Tekort aan betaalbare huurwoningen

VALKENSWAARD - Woningbelang staat midden in de samenleving en speelt in op wat er leeft in woningen en wijken. Met ruim 3600 woningen in Valkenswaard is Woningbelang ruim vertegenwoordigt in ons dorp. Maar toch is er volgens directeur Rob Möhlmann een tekort aan betaalbare huurwoningen.

"Op het gebied van wonen onderscheiden wij drie belangrijke thema's. Dat zijn voldoende betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen, leefbare wijken en duurzaamheid. Op dit moment", zegt Möhlmann, "leert de praktijk ons dat er nog steeds een tekort is aan betaalbare huurwoningen. Je moet dan denken aan een woning met een huur van maximaal 594 euro per maand."

Woningbelang heeft het tekort aan betaalbare huurwoningen becijferd. Naast de al voorgenomen nieuwbouwprojecten in de periode 2017- 2019 dat ongeveer 130 woningen zijn, moeten er in de jaren 2020 tot 2024 nog eens 175 woningen worden gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen. "We zetten ons de laatste jaren al sterk in voor voldoende starterswoningen. Jonge mensen willen graag in Valkenswaard blijven wonen maar dan moet er ook voldoende en vooral betaalbare woonruimte voor hen zijn. Dat is niet alleen de zorg van Woningbelang maar zéér zeker ook van de politiek en de gemeente. Het is simpel", zegt Möhlmann, "als er geen bouwgrond beschikbaar is kunnen wij niet bouwen."

Naast de jonge mensen die op zoek zijn naar woonruimte is er aan de andere kant een toename van het aandeel ouderen in de gemeente Valkenswaard. Die vergrijzing vraagt onder meer om gelijkvloerse woonruimte met soms speciale voorzieningen. Een goede woning in een veilige leefbare wijk is een basisbehoefte voor iedereen. "Mensen met een bescheiden inkomen kunnen daar niet zelf in voorzien. Wij ondersteunen hen graag bij het vinden van een voor hen passende betaalbare woning onder het motto: Samen ge(woon) goed. Helaas kunnen wij nog niet iedereen op korte termijn aan een woning helpen. Wij begrijpen goed dat het voor mensen die op zoek zijn naar een woning vervelend is als ze hier lang op moeten wachten. Wij streven ernaar zoveel woningen bij te bouwen dat we actief woningzoekenden binnen één jaar aan huisvesting kunnen helpen. Daarvoor moet de politiek natuurlijk ook keuzes maken."

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox