Foto: Jurgen van Hoof
Foto: Jurgen van Hoof (Foto: Jurgen van Hoof)

Nieuw initiatief voor kiosk op Markt

VALKENSWAARD - In veel dorpen in Noord-Brabant staat nog altijd een kiosk waar mensen elkaar ontmoeten, meestal staat deze op een marktplein. Ook Valkenswaard heeft in het verleden een kiosk gehad. En nu is er een groep die een dergelijke kiosk terug wil op onze Markt.

Veel inwoners vinden het nog altijd jammer vinden dat de kiosk op de Markt is verdwenen. Een tegenargument is de weekmarkt die veel bezoekers van buiten trekt. Maar waarom het ene niet doen en het andere in stand houden. Met die gedachten zijn enkele inwoners aan tafel zitten om te onderzoeken of er weer een kiosk op de Markt zou kunnen komen. Mede initiatiefnemer is Matthieu Groenewoud. Hij kwam eind vorig jaar in contact met studenten bouwkunde van de TU/e. Ze zegden toe hun zienswijze op het project te geven en de initiatiefnemers daadwerkelijk te ondersteunen.

In 1881 kreeg de gemeente een verzoek tot het oprichten van een muziekkiosk op de Markt. Dat verzoek kwam van het bestuur van harmonie UNA die was opgericht door de sigarenfabriek van de gebroeders van Best. In september werd de muziekkiosk in gebruik genomen. Toen er na één jaar onderhoud moest worden gedaan voor een bedrag van vijftien gulden stuitte dat op bezwaren van de gemeente met als argument dat de harmonie, de gebruiker van de kiosk, van de fabriek was en niet van de gemeente. Uiteindelijk betaalde de gemeente toch. In 1888 waren er opnieuw problemen over het onderhoud. In 1923 werd de kiosk overgenomen door de gemeente waarna er in 1928 voor een bedrag van 5500 gulden een nieuwe kiosk kwam. Op 31 augustus 1929 werd die feestelijk in gebruik genomen met een concert door UNA en de Volharding. In 1955 werd de kiosk helaas afgebroken omdat die bij de reconstructie van de Leenderweg op de Markt in de weg stond. Als vervanger was er van 1955 tot 1970 een mobiele kiosk in gebruik. Veel inwoners hebben zich ingezet om een kiosk terug te krijgen. In de raadsvergadering van 27 september 2012 werd daarvoor een motie ingediend die echter met grote meerderheid werd verworpen.

Inmiddels zijn onder meer Peter Latjes, architect Wouter Margry en Wim van Schadewijk aangeschoven. Groenewoud: "Ons streven is er op gericht dat er in 2018 weer een kiosk op de Markt staat. De kosten zijn belangrijk maar ook de steun van de inwoners is nodig." Wie meer informatie wil, kan bellen met: 06-53670436.

Meer berichten