<p>Na 20 jaar legt Stefan Segers zijn rol als groepsvoorzitter van scoutinggroep Dick van Toor neer.&nbsp;</p>

Na 20 jaar legt Stefan Segers zijn rol als groepsvoorzitter van scoutinggroep Dick van Toor neer. 

(Foto: )

Stefan Segers zegt voorzittersfunctie scoutinggroep Dick van Toor vaarwel

Valkenswaard - Op 16 april heeft Stefan Segers afscheid genomen als voorzitter van scoutinggroep Dick van Toor in Valkenswaard. Stefan was 20 jaar groepsvoorzitter en heeft veel voor de groep betekend. Hij blijft nauw betrokken bij Dick van Toor, maar dan in een andere, minder intensieve rol.

Ongeveer 20 jaar geleden startte Stefan, in samenwerking met vicevoorzitter Theo van der Aalst, met zijn eerste taken als voorzitter. Als snel rolde hij in deze functie en nam hij in 2003 het voorzitterschap volledig over van Huub van Gerven. In de jaren dat Stefan voorzitter was heeft hij veel voor de groep betekend en was zijn inzet enorm. In de eerste jaren was er vooral veel aandacht voor het opknappen van de faciliteiten en het bevorderen van de (brand)veiligheid in en om de blokhutten. Zo zijn in 2007-2008 twee nieuwe keukens geïnstalleerd, is er een brandmeldinstallatie aangelegd en zijn overal de brandladders vervangen door vaste brandtrappen. Veel van de werkzaamheden zijn door eigen leden en bevriende professionals gedaan. De zelfwerkzaamheid binnen Dick van Toor is groot en Stefan heeft dat altijd sterk gestimuleerd. In zijn periode als voorzitter hebben ook de evenementen Multicul(t)inair en de Duck van Toorrace het levenslicht gezien. Geweldige, jaarlijks terugkerende evenementen die de scoutinggroep goed op de kaart hebben gezet. In zijn 20 jaar voorzitterschap kende Stefan ook behoorlijk wat zorgen. Zo overleed zijn vicevoorzitter vrij plotseling, waren er strubbelingen met de gemeente en werd fraude gepleegd waardoor Dick voor Toor in financieel zwaar weer terecht kwam. Stefan heeft zich echter altijd sterk gemaakt voor de groepen zette zich onvoorwaardelijk en met tomeloze energie in om tegenslagen te boven te komen. Hiervoor heeft hij vele gesprekken gevoerd met de gemeente, verenigingen en andere betrokkenen. Daarnaast maakte Stefan altijd tijd voor contact met de leden en de ouders van leden. Hij maakte van de groep een hechte club mensen. Los van zijn bestuurlijke activiteiten heeft Stefan ook altijd klaar gestaan om de speltakken te ondersteunen. Zo is hij 10 jaar kookstaf geweest bij de Welpen Impeesa horde en zette hij zich in voor de organisatie van verschillende jubileum weekenden. Ook organiseerde Stefan de jaarlijkse deelname van Dick van Toor aan de bedevaart naar Handel.

Hij maakte van de groep een hechte club mensen

Het 75-jarig jubileum van de scoutinggroep kon vorig jaar helaas niet gevierd worden. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Op een later moment komen er zeker nog festiviteiten en kan eindelijk een ander levenswerk van Stefan bewonderd worden: een museum over 75 jaar Dick van Toor.

Vele mooie daden die de groep hebben gemaakt tot wat die nu is en vooral dankzij de inzet van Segers ligt er nu een mooie basis voor de toekomst waar het nieuwe bestuur en de leden nog jaren op kunnen voortbouwen.

Meer berichten