Aanpak krappe woningmarkt


<p>Een voorbeeld van de appartementen. Foto: BAM.</p>

Een voorbeeld van de appartementen. Foto: BAM.

(Foto: BAM)

Aanpak krappe woningmarkt

Dertien woningcorporaties in Zuidoost Brabant en de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) maakten afgelopen jaar, gezamenlijk een plan voor een gestandaardiseerde sociale huurwoning. Het doel: lagere bouwkosten en een versneld bouwproces. Het gaat om zowel eengezinswoningen als appartementen voor 1 of 2 personen.

REGIO - Hiermee willen de partijen meer betaalbare, duurzame en sociale woningen beschikbaar stellen voor huurders om zo de krapte op de woningmarkt te verminderen. Het gaat om het realiseren van 200 tot 250 gestandaardiseerde woningen per jaar in de komende vijf jaar. Ontwikkelaars Heijmans (de eengezinswoningen) en BAM Wonen (de appartementen) hebben de opdracht gekregen om deze sociale huurwoningen te realiseren.

De woningen komen te staan in de negen gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven. In onder andere in Helmond, Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Eindhoven zijn de gestandaardiseerde sociale huurwoningen straks te vinden. Het is een voor Nederland unieke pilot. Bas Sievers, directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonpartners: "Met deze bijzondere samenwerking hebben we de toekomst van de woningbouw in handen. Samen kunnen we sociale huurwoningen betaalbaar houden en krijgen we de kans om ons woningbestand uit te breiden." Ook Piet Machielsen, wethouder in de gemeente Oirschot en bestuurlijk trekker namens de negen gemeenten is blij met de samenwerking. "Door de handen ineen te slaan, werken corporaties en gemeenten efficiënt aan hun gedeeld belang: huurders in onze regio een fijne, betaalbare stek bezorgen!"

Krapte

De economische ontwikkeling in de regio heeft de laatste jaren voor extra werkgelegenheid en een positief migratiesaldo gezorgd. Terwijl de effecten van de coronacrisis nog moeilijk te voorspellen zijn, is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze trend in de komende periode structureel gaat veranderen. Hierdoor is er een grote vraag naar betaalbare woningen. Woningcorporaties staan voor de opgave om de komende vijf jaar duizenden duurzame, sociale huurwoningen te realiseren. Maar de bouwkosten, beschikbare locaties en procedures vormen op dit moment de grootste belemmerende factor. Met een maximale sociale huurprijs, rente-aflossingen en een jaarlijkse verhuurdersheffing, is er voor veel corporaties beperkte ruimte om te investeren in nieuwbouw. In de pilot Standaard Sociale Huurwoningen gaat dat anders en is het doel juist lagere bouwkosten en een versneld bouwproces.

Om tot de ultieme gestandaardiseerde huurwoning te komen, hebben de corporaties en gemeenten de hulp ingeroepen van verschillende partijen in de regio zoals ontwikkelaars, aannemers en leveranciers. Onder begeleiding van adviesbureau Brink Groep, is een selectie gemaakt. Hierbij is uitgegaan van een gestandaardiseerde woning, waarbij de woningcorporaties nog voldoende keuzemogelijkheden hebben (zoals gevelbekleding en kleur stenen), zonder dat dat ten koste gaat van de prijs.

Meer informatie

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

De meewerkende woningcorporaties zijn: Woonbedrijf, Woonpartners, Wocom, Sint Trudo, Volksbelang, Compaen, Bergopwaarts, Woningbelang, Woningstichting de Zaligheden, Goed Wonen, Thuis, Helpt Elkander en Wooninc.

Meer informatie over het SGE is te vinden op: stedelijkgebiedeindhoven.nl.

Van de redactie

verminderen van de krapte op de woningmarkt

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden