Sluiting van woning aan het Elcomapark in Valkenswaard


<p>Woning in Valkenswaard gesloten na drugsvondst. Foto ter illustratie.</p>

Woning in Valkenswaard gesloten na drugsvondst. Foto ter illustratie.

(Foto: )

Sluiting van woning aan het Elcomapark in Valkenswaard

De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om een woning gelegen aan het Elcomapark te Valkenswaard, met ingang van maandag 4 januari 2021 voor de duur van vier maanden te sluiten. Op de desbetreffende locatie zijn verdovende middelen aangetroffen.

Valkenswaard - De politie heeft op 3 november 2020 een onderzoek ingesteld naar de woning gelegen aan het Elcomapark te Valkenswaard. Gedurende het onderzoek is in het pand 40 ml aan GHB aangetroffen. GHB is een verdovend middel welke in Lijst I van de Opiumwet is aangewezen als harddrugs. Dit middel valt onder de verbodsbepalingen van artikel 2 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie en draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van de volksgezondheid en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. De gemeente Valkenswaard past dit beleid toe sinds 2012. Op 19 maart 2015 trad een aangescherpte toepassing van dit beleid in werking, de ‘gewijzigde beleidsregel bestuurlijke handhaving’ (met onder meer langere sluitingstermijnen).

Wat is het Damoclesbeleid?

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

Het Damoclesbeleid in de gemeente Valkenswaard is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen (‘one strike you are out’).

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden