De eerste Valkenswaardse bioscoop


<p>De Leenderweg in 1955. De pijl geeft het pand aan waarin de eerste bioscoop is gevestigd geweest. Boven is de tribune van het Valkterrein zichtbaar (Coll. Weerderheem).</p><p></p><p></p>

De Leenderweg in 1955. De pijl geeft het pand aan waarin de eerste bioscoop is gevestigd geweest. Boven is de tribune van het Valkterrein zichtbaar (Coll. Weerderheem).

(Foto: )

De eerste Valkenswaardse bioscoop

Valkenswaard heeft ruim zeventig jaar een bioscoop gekend, bioscoop Palace, die in 1991 de deuren sloot. Die stond aan de Leenderweg op de plaats van de huidige Résidence Palace, inderdaad afgeleid van de bioscoopnaam. Wat minder bekend is, is dat deze bioscoop een voorganger heeft gehad, ook aan de Leenderweg en van dezelfde eigenaar, Hendricus (Harry) Lemmens.

Valkenswaard - De in Veldhoven geboren Harry Lemmens (1881-1972) kwamen we eerder al tegen in een bijdrage over wielerbaan Vitesse. Maar Lemmens ziet ook elders kansen. Rond 1910 wordt namelijk de film belangrijk als medium, ook in Valkenswaard. Zo zijn er in 1911 films te zien in zaal Kanen, het huidige Du Commerce. In 1912 geeft Cinema Edison een bioscoopverstelling in zaal Berkers aan de Markt, terwijl een ‘electro-bioscoop’ bij - opnieuw - Kanen, de Valkenswaardenaren een film over de Titanic voorschotelt. Wellicht vanwege de Eerste Wereldoorlog wordt het daarna wat stil rondom de film in Valkenswaard. Kort na de beëindiging van de oorlogshandelingen worden begin 1919 alweer pogingen gedaan om te komen tot een volwaardige bioscoop ofwel een ‘bioscooptheater’.

In eerste instantie lijkt een ‘goede bekende in de Rotterdamse theaterwereld’ met de eer te gaan strijken, maar het is Harry Lemmens die ook mogelijkheden ziet en op zijn perceel aan de Leenderweg waarop ook de wielerbaan ligt, een bioscoopgebouw laat bouwen. De tekeningen daarvan zijn niet bewaard gebleven, maar de Meierijsche Courant geeft gelukkig een beschrijving: ‘aan de voorzijde prijken 8 ramen met gebrand glas, benevens 4 deuren met bovenglas beschilderd. Aan de achterzijde bevinden zich 4 ramen benevens 4 dubbele deuren met gebrand glas’. De zaal heeft - inclusief een ‘balcon rustende op twee steenen pilaren’ - een oppervlakte van 248 vierkante meter en heeft een ‘nette zoldering ter hoogte van 6 meter’. De zaal is voorzien van ‘eerste kwaliteit klapstoelen’ en kan 900 à 1.000 personen bevatten, aldus de correspondent.

De eerste explicateur van de nieuwe bioscoop wordt F. van Leeuwen. Hij voorziet de stomme films van commentaar en werkt daarbij samen met pianist W. van den Berg. Medio juni 1919 vindt de opening van de bioscoop plaats. Tijdens de voorbereiding gaat de bioscoop door het leven als ‘Bioscoop-theater Cileva', CInema LEmmens VAlkenswaard, maar al kort na de opening wordt er geadverteerd onder de naam ‘Bioscoop Palace' of ‘Cinema Palace'. De opening vindt plaats met de ‘dramafilm Haat en Liefde' en de ‘prachtfilm De Dochter van gravin Stachowska', een Duitse film uit 1917 van regisseur Otto Rippert. Maar al kort na de oprichting blijkt de locatie van de bioscoop niet optimaal.

Hoewel er door de bioscoop verlichting wordt aangebracht op de weg van het dorp naar de bioscoop, blijft voor velen de afstand een belemmering vormen voor bioscoopbezoek. Nog in de zomer van 1919 wordt bekend dat de bioscoop wordt verplaatst naar de Leenderweg. De nieuwe bioscoop wordt in mei 1920 geopend en zal tot 1991 in functie blijven blijven. Het oude bioscoopgebouw wordt rond 1934 verbouwd en is daarna nog een tijd in gebruik als (sigaren)fabriek en woonhuis.

Leenderweg

Henk van Mierlo

Harry Lemmens ziet mogelijkheden

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden