Hoop


Foto:

Hoop

Hoewel het moeilijk zal zijn, is 2020 eigenlijk een jaar om snel te vergeten. Maar de gebeurtenissen in het afgelopen jaar verhinderen dat. Het virus, de lockdown, het grote aantal besmettingen en vooral de vele geliefden die eenzaam aan het virus zijn overleden.

Een jaar waarin gezondheid centraal staat. Geld en goed zijn minder van belang. Een jaar waarin duidelijk is geworden dat onze samenleving minder hecht is dan we doen geloven. Een jaar waarin een deel van de bevolking zich aan de regels blijft houden en een ander deel die aan hun laars lapt. Een jaar waarin ook de lokale politiek nagenoeg tot stilstand is gekomen. Raadsvergaderingen via beeldschermen en spatschermen. De horeca gesloten. Evenementen afgelast.

'Het komende jaar 2021 moet het jaar van de HOOP worden'

Het komende jaar 2021 moet het jaar van de HOOP worden. Een jaar waarin de polarisatie in de gemeenteraad tot het verleden behoort. Waarin de communicatie tussen bestuur en inwoners eerlijk, open en helder is.

Een jaar waarin de raadsleden kiezen om samen te werken aan de toekomst van ons dorp. Een jaar waarin de nieuwe west parallel geopend gaat worden. Een jaar waarin we hopen dat de reconstructie van het centrum goed zal uitvallen. Dat veel ondernemers de renovatie zullen overleven. Dat de beste weekmarkt van Brabant een goede plek zal vinden. Dat de horeca weer open kan en evenementen weer kunnen plaatsvinden.

Dat Valkenswaard weer gezellig, levendig en bruisend zal worden. Dat de school in Borkel en Schaft open kan blijven. Dat het Eurocircuit weer open gaat en ons dorp op de kaart zet. De Bergstraat op tijd klaar zal zijn. Dat we werk gaan maken van handhaving. Dat normen en waarden weer terugkomen in onze samenleving. Dat er meer huisvesting voor jongeren komt.

Dat projectontwikkelaars minder grip hebben op ons dorp. Dat het Groote Meer weer in oude glorie hersteld wordt. Dat er geluisterd gaat worden naar de wensen van de inwoners. Dat iedereen die zorg kan krijgen die nodig is. Dat er meer sociale cohesie zal komen. Dat de discussie over de kiosk tot een eind komt. Dat er gewerkt gaat worden aan het vergroten van het draagvlak in de lokale politiek. Dat de gemeenteraad serieus genomen gaat worden.

Dat de burger de overheid als beschermer aan zijn zijde heeft. Dat de discussie over integriteit tot het verleden gaat behoren. Dat besturen niet gaat over IK maar over WIJ. Hoop op een nieuw begin. Een nieuwe en andere samenleving. Hoop op een betere toekomst voor al onze inwoners. We moeten dit virus samen verslaan om weer te komen tot een open samenleving.

Daaraan moet iedereen meewerken. Dan is er weer hoop op een gezellige Kerst en een knallend Nieuwjaar.

www.politiekcafevalkenswaard.nl

Politiek Café Valkenswaard

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden