Straatnamen Weerderheem (7): Bakkerstraat


<p>De Bakkerstraat rond 1910&nbsp;(Collectie Heemkundekring Weerderheem).</p><p><br></p>

De Bakkerstraat rond 1910 (Collectie Heemkundekring Weerderheem).


(Foto: )

Straatnamen Weerderheem (7): Bakkerstraat

Deze week aandacht voor een van de oudere straten in Valkenswaard. Een straat ook die al vanaf het moment dat straatnamen in Valkenswaard zijn vastgesteld steeds dezelfde naam heeft gehad, de Bakkerstraat.

Valkenswaard - Maar de Bakkerstraat heeft vóór de officiële vaststelling van de naam in 1912 ook andere namen gehad. Eerder heette deze straat de Rechtestraat en daarna de Klapperstraat. Mélotte en Molemans schrijven de keuze voor de naam Bakkerstraat toe aan het gegeven dat in deze straat Michiel Smulders heeft gewoond, bij leven bakker én burgemeester van Valkenswaard. Daardoor zou na 1832 de oude naam geleidelijk aan zijn vervangen door Bakkerstraat. Niet in het minst omdat Michiel als bakker en burgemeester wordt opgevolgd door zoon Francis Smulders. Samen hebben zij bijna een halve eeuw aan het hoofd van de gemeente gestaan.

Burgemeester

Michiel Smulders (1774-1853) is wittebroodbakker en niet onbemiddeld want bij de personele omslag in 1824 heeft hij het op twee na hoogste inkomen van het dorp. Smulders woont vooraan aan de oostzijde van de Bakkerstraat. De gouverneur van Noord-Brabant draagt Smulders in 1831 voor voor de post van burgemeester en noemt deze laatste weldenkend en in bezit van de gevorderde vereisten. In de periode dat Michiel Smulders burgemeester van Valkenswaard is gaat het economisch bezien minder goed met Valkenswaard. In 1832 wordt gemeld dat deze gemeente in welvaart veel is achter uitgegaan door gemis aan passage over den Straatweg veroorzaakt door de daarstelling van de Zuid-Willemsvaart. De teruglopende welvaart uit zich ook in het toenemende aantal mensen dat Valkenswaard verlaat. De jaarwedde voor het burgemeestersambt blijft tijdens de ambtsperiode van Michiel Smulders ongewijzigd staan op ƒ 125,-. De wijze waarop Smulderszijne functie waarneemt doet hem ter wederbenoeming aanbevelen, aldus de gouverneur in 1837. De bakkerij wordt gaandeweg door zijn kinderen waargenomen. Als Smulders verzoekt om eervol ontslag per 2 januari 1844 is het opmerkelijk dat hij daarbij zijn oudste zoon Francis - actief in zijn bakkerij - voordraagt als zijn opvolger.

Francis Smulders (1798-1879) is niet uitzonderlijk vermogend: in 1858 bijvoorbeeld behoort hij qua inkomen tot de 'modale' Valkenswaardenaar. Van zijn geschiktheid voor het ambt heeft Francis Smulders de doorslaandste blijken gegeven ten tijde van de militaire inlegering in de jaren dertig van de negentiende eeuw, toen hij de inkwartiering regelde. Ook is hij van braaf en zedig gedrag. Smulders junior is burgemeester van een gemeenschap die vooral een bestaan vindt in de landbouw.

Hierin komt pas verandering als in 1865 de Gebroeders Van Best starten met hun sigarenfabriek. Francis Smulders is maar liefst 35 jaar lang burgemeester van Valkenswaard: de langst dienende ooit. In 1853 wordt ten behoeve van de burgemeester een onderscheidingsteken vervaardigd. Er zijn aanwijzingen dat in de ambtsperiode van Francis Smulders van onterechte zuinigheid sprake is geweest. Hierdoor zouden de publieke werken achterstand hebben opgelopen. Francis Smulders overlijdt in 1879.

Langst dienende burgemeester Valkenswaard

Henk van Mierlo

Bakkerstraat had voor 1912 andere namen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden