Het nieuwe postkantoor in 1971 (Coll. Weerderheem).
Het nieuwe postkantoor in 1971 (Coll. Weerderheem). (Foto: )

De Post in Valkenswaard (vier en slot)

In deze laatste aflevering over de Post in Valkenswaard gaan we in op de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden nadat het postgebouw aan de Leenderweg in 1920 door de gemeente aan de rijksoverheid is verkocht.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt duidelijk dat het gebouwenjasje toch wat krap wordt, te krap zelfs. Daarom wordt uitgekeken naar een ander gebouw. Begin jaren zestig komt een gebouw beschikbaar op de hoek van de Beelmanstraat-Karel Mollenstraat-Zuid. Het is het pand waarin tot dan de winkel annex bakkerij van coöperatie ‘Ons Voordeel’ in gevestigd is. In september 1962 verhuist de PTT na bijna 70 jaar van het vertrouwde adres aan de Stationstraat naar dit nieuwe pand. Er circuleert in die periode een plan om op de plaats van het oude pand een nieuw postkantoor te bouwen maar dat wordt geen werkelijkheid. Uiteindelijk wordt het oude postkantoor in de jaren zeventig gesloopt en gaat de locatie dienen als parkeerterrein (Gele Rijersplein). Maar het gebouw aan de Karel Mollenstraat-Zuid is evenmin ideaal en nieuwbouw is eigenlijk noodzakelijk. Die wordt in 1971 een feit als op 10 december van dat jaar bij de opening de nieuwe burgemeester van Valkenswaard mr. B. van Zwieten als eerste klant wordt geholpen door directeur R. Jelsma. Het is het elfde nieuwe gebouw dat in 1971 in het postdistrict ’s-Hertogenbosch is geopend. Het is een toptijd voor de post maar aan de horizon doemen donkere wolken op. De stijgende loonkosten en de grote investeringen nopen tot tariefsverhoging en kostenbesparing. Een aspect van dat laatste is dat in 1971 dagelijks nog maar één postronde zal plaatsvinden. Desalniettemin wordt in 1976 het gebouw uitgebreid. Een memorabele gebeurtenis is de plaatsing van een cultuurmonument vóór het postgebouw in december 1977. Dit stalen kunstwerk - genaamd ‘Balans’ - is een creatie van de Haagse Lon Pennock. Een dieptepunt in de Valkenswaardse posthistorie is ongetwijfeld de overval die in juli 1981 plaatsvindt op het postkantoor waarbij zo’n 20.000 gulden wordt buitgemaakt. Aan het einde van dat jaar wordt het gebouw opnieuw verbouwd. De komst van het internet heeft grote gevolgen voor het Nederlandse postbedrijf. De introductie van e-mail - gevolgd door andere digitale media - leidt na de laatste eeuwwisseling tot een drastische terugloop in het aantal poststukken. Hoewel aan de andere kant het bezorgen van pakjes als gevolg van internetwinkelen weer sterk toeneemt, is dat een onvoldoende compensatie. Postkantoren BV maakt bekend dat alle postkantoren in het gehele land zullen worden opgeheven. Medio 2009 sluit het postkantoor aan de Valkenierstraat zijn deuren. In 2011 doet het laatste postkantoor - in Utrecht - dat.

In plaats daarvan komen servicepunten in tal van supermarkten. Maar ook wordt er inmiddels op maandag geen post meer bezorgd en daalt het aantal brievenbussen in Valkenswaard snel. Het historische feit van slechts één brievenbus in de gemeente zou best wel weer eens toekomst kunnen worden. Het postkantoor aan de Valkenierstraat wordt in 2017 gesloopt en maakt plaats voor appartementen.

Servicepunten

Henk van Mierlo

In 2011 sluit het laatste postkantoor van Nederland

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden