<p>Het Herenaccoord Valkenswaard op een foto uit oktober 2019. Foto via Herenaccoord.</p>

Het Herenaccoord Valkenswaard op een foto uit oktober 2019. Foto via Herenaccoord.

(Foto: )

Herenaccoord is uitgezongen

Het is eind augustus 1989 als op een mooie zomeravond drie heren binnenstappen bij Hotel Du Commerce aan de Valkenswaardse Statie. Ze bestellen drie pils. "En neem zelf ook wat", zegt één van hen.

Valkenswaard - Gastheer Rob Rijkers heeft met al zijn ervaring al vlug in de gaten dat het drietal niet zomaar langs komt. Al snel wordt dan ook het doel van hun bezoek duidelijk. Ze vragen of Rob wellicht repetitieruimte heeft voor een nog op te richten mannenkoor. Dat kan, zegt Rob, "Maar op één voorwaarde: dat ikzelf ook lid kan worden." Het Valkenswaards Zangers Ensemble. VZE, is een feit.

Op woensdag 6 september 1989 vindt de eerste repetitie plaats, met acht mannen onder leiding van dirigent Rio Hesselmans. Na twee jaar is het koor uitgegroeid tot twaalf zangers. Ad Hogers neemt het dirigentenstokje over. Ook het repertoire verandert. Het gaat meer naar het populaire genre. De naam VZE verdwijnt eveneens en voortaan gaat het koor verder als Herenaccoord Valkenswaard. Na verloop van tijd neemt de dirigent afscheid. Hij wordt tijdelijk vervangen door Henny Braken. Intussen wordt er door het bestuur gezocht naar een nieuwe vaste dirigent. Die vinden ze in Theo Eerdekens. "Met zijn komst staat er na een poos toch wel een ander Herenaccoord. Er wordt voortaan opgetreden gekleed in een zwart pak met uniforme zangmappen en een klankkleur die er wezen mag."

Succes blijft dan ook niet uit. Tot in Duitsland haalt men de pers. Het koor krijgt alle lof. Intussen, het is inmiddels 2008, is het aantal leden gegroeid tot 37. Met een zangbundel van 225 ingestudeerde liederen overbruggen ze vijf eeuwen: van renaissance en barok tot hedendaagse volksmuziek en swingnummers. Er wordt opgetreden met andere koren, orkesten en dansgroepen. Het is het resultaat van passie en inspanning van de dirigent en koorleden. In 2015 is de gemiddelde leeftijd van de koorleden opgelopen tot boven de zeventig jaar en dirigent Theo Eerdekens besluit dan om te stoppen op een hoogtepunt, in plaats van verder te proberen te overleven. "Er komen immers nauwelijks nieuwe koorleden bij en hij vreest dan ook voor een sterke terugval." Ook zeventien leden besluiten om te stoppen.

De overigen zetten door. Onder leiding van de nieuwe dirigent Ton Speeks komt het plezier in zingen weer snel terug. Er wordt weer regelmatig met succes opgetreden, zoals in het nieuwjaarsconcert. "Ondanks herhaaldelijke oproepen in de media en het verspreiden van flyers komen er geen nieuwe zangers bij. Het ledenaantal wordt alleen maar minder, waardoor er geen toekomst meer is voor het koor. Tijdens de algemene vergadering van 26 augustus 2020 is de beslissing genomen om te stoppen. Door een tekort aan zangers is het koor niet langer in staat om het repertoire dat ze graag willen zingen nog behoorlijk uit te voeren." De vereniging is dan ook per 1 oktober 2020 opgeheven. Valkenswaard verliest met het stoppen van dit prachtige koor weer een stukje historie.

Ton van Helvoort

Valkenswaard verliest weer een stukje historie

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden